Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie byłego generalnego konserwatora zabytków

2 marca 2015 r.

​IV KK 380/14

​W dniu 2 marca br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Karnej oddalił, jako oczywiście bezzasadne kasacje prokuratury w sprawie byłego generalnego konserwatora zabytków uniewinnionego od zarzutu popełnienia błędów urzędniczych przy udzielaniu dotacji na przeniesienie i odtworzenie zabytkowego spichlerza z XVIII wieku.

Prokuratura w wywiedzionych kasacjach zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego z dnia 8 sierpnia 2014 r., którym sąd ten utrzymał wcześniejszy wyrok Sądu Rejonowego z 24 lutego 2014 r. sądu I instancji uniewinniający oskarżonych Aleksandra B. i Krzysztofa S. od postawionych im zarzutów.

Sąd Najwyższy rozpoznając kasacje wskazał, że wszystkie postawione zarzuty są chybione i nie znajdują odzwierciedlenia w faktach. Wydając postanowienie sąd uznał, że wniesione kasacje nie zasługują na uwzględnienie z uwagi na ich niezasadność w stopniu oczywistym. Orzeczenie Sądu Najwyższego dalszemu zaskarżeniu nie podlega i kończy trwające od 2001 r. postępowanie w tej sprawie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 marca 2015 r., godz. 14:17
Przejdź do początku