Komunikaty o sprawach

SN dopuścił pozew zbiorowy rodzin ofiar katastrofy hali MTK

28 stycznia 2015 r.

​I CSK 533/14

​Sąd Najwyższy w dniu 28 stycznia br. uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego i oddalił wniosek o odrzucenie pozwu zbiorowego, w którym rodziny ofiar poszkodowanych domagały się m.in. uznania odpowiedzialności Skarbu Państwa za katastrofę w czasie wystawy gołębi na terenie hali Międzynarodowych Targów Katowickich w styczniu 2006 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej rozpoznawał kasację wniesioną przez pełnomocnika powodów od postanowienia Sądu Apelacyjnego z 27 lutego 2014 r. Dzisiejszym orzeczeniem Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie SA i zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 września 2013 r. w ten sposób, że oddalił wniosek o odrzucenie pozwu.

Sądy obu instancji odmawiały wcześniej dopuszczenia pozwu zbiorowego wniesionego przez rodziny części ofiar katastrofy MTK w styczniu 2006 r. uzasadniając swoje postanowienia m.in. koniecznością badania odmiennych sytuacji życiowych każdego z powodów i wpływu śmierci bliskiej osoby w katastrofie na życie każdej z rodzin w odrębnych postępowaniach.

Sąd Najwyższy uznał jednak, że w niniejszej sprawie istnieje możliwość ustalenia okoliczności wspólnych dla wszystkich powodów występujących z pozwem, a tym samym pozew zbiorowy jest dopuszczalny, tym bardziej, że rodziny ofiar na tym etapie postępowania nie domagają się konkretnych odszkodowań, lecz uznania odpowiedzialności Skarbu Państwa za śmierć osób w wyniku katastrofy budowlanej, co w przyszłości mogłoby im ułatwić dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
28 stycznia 2015 r., godz. 15:43
Przejdź do początku