Komunikaty o sprawach

Sprawą Mariusza T. zajmie się Sąd Rejonowy w Gostyninie

28 stycznia 2015 r.

V KK 64/14​

​Sąd Najwyższy uwzględnił wystąpienie Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich o przekazanie sprawy oskarżonego o posiadanie pornografii dziecięcej Mariusza T. do innego sądu równorzędnego z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości. Wskazanym przez Sąd Najwyższy jest Sąd Rejonowy w Gostyninie, który będzie rozpoznawał tę sprawę.

Sąd Najwyższy uznał, że szczególny status oskarżonego, który osadzony jest w zamkniętym ośrodku w Gostyninie nie pozwala na przetransportowanie i ewentualne osadzenie w zakładzie karnym w pobliżu Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na czas toczącego się postępowania natomiast każdorazowe transportowanie oskarżonego z Gostynina do Strzelec Opolskich, z uwagi na dalszą odległość i konieczność właściwego zabezpieczenia na czas transportu, mogłaby spowodować znaczne utrudnienia organizacyjne i doprowadzić do przewlekłości postępowania.

Dlatego też zdaniem Sądu Najwyższego dobro wymiaru sprawiedliwości należy postrzegać, jako konieczność stworzenia takich warunków, aby sprawa toczyła się sprawnie, a rozstrzygnięcie zapadło bez zbędnej zwłoki, co jest możliwe w przypadku przekazania sprawy do Sądu Rejonowego w Gostyninie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
23 lutego 2015 r., godz. 9:15
Przejdź do początku