Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy pozostawił bez rozpoznania wnioski o wyłączenie sędziów SN od rozpoznania sprawy o sygn. I Dl 3/21 oraz o zawieszenie postępowania w tym przedmiocie

21 stycznia 2021 r.

NWW 8/21​

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie art. 26 § 3 ustawy o Sądzie Najwyższym postanowił pozostawić bez rozpoznania wnioski pełnomocnika o wyłączenie sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Dyscyplinarnej od rozpoznania sprawy z wniosku IPN w przedmiocie zezwolenia na pociągniecie sędziego SN do odpowiedzialności karnej oraz o zawieszenie postępowania w przedmiocie wniosku o wyłączenie, do czasu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w sprawie C-791/19.

W związku z dużym zainteresowaniem przedstawicieli mediów niniejszą sprawą publikujemy uzasadnienie postanowienia z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie NWW 8/21.

Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2021 r. (sygn. akt I NWW 8/21) 

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
21 stycznia 2021 r., godz. 12:27
Przejdź do początku