Komunikaty o sprawach

SN zwrócił sprawę b. senatora Henryka S. do Sądu Okręgowego

16 stycznia 2015 r.

​V KK 361/14

 

​Sąd Najwyższy w dniu 15 stycznia br. po rozpoznaniu kasacji prokuratora uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i utrzymany nim w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu uniewinniający byłego senatora Henryka S. od zarzutu narażenia na zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez składowanie odpadów pozwierzęcych.

W 2013 roku były senator został skazany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na karę 8 lat pozbawienia wolności za skorumpowanie urzędników resortu finansów i wyłudzenie pieniędzy z funduszy unijnych. Tym samym wyrokiem Henryk S. został uniewinniony od zarzutu narażenia na zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez składowanie odpadów pozwierzęcych.

W wyniku apelacji, w marcu 2014 r., Sąd Apelacyjny w Poznaniu zdecydował, że proces b. senatora w części korupcyjnej będzie prowadzony ponownie, ale utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w części, w której Henryk S. został uniewinniony.

Prokurator wniósł kasację od wyroku uniewinniającego. Wskazał, że Sąd Apelacyjny nierzetelnie rozpoznał argumenty przemawiające za niezasadnością uniewinnienia i wniósł o zwrot sprawy do sądu apelacyjnego.

Sąd Najwyższy w dniu wczorajszym uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, jak również wyrok Sądu Okręgowego, którym b. senator Henryk S. został uniewinniony. Oznacza to, że sprawa ta w pełnym zakresie, zarówno w odniesieniu do zarzutów korupcyjnych jak również związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, będzie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w ponownym procesie.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 stycznia 2015 r., godz. 11:31
Przejdź do początku