Komunikaty o sprawach

Sprawa ostrzału afgańskiej wioski Nangar Khel

14 marca 2012 r.

​WA 39/11

Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok uniewinniający wobec kpt. Olgierda C. oraz zmienił podstawę uniewinnienia wobec st. szer. Jacka J. i st. szer. Roberta B. uznając, iż nie popełnili oni przestępstwa.

Wobec pozostałych oskarżonych - ppor. Łukasza B., chor. Andrzej O., plut. rez. Tomasza B. i st. szer. rez. Damiana L. - sąd uchylił zaskarżony wyrok i sprawę w tym zakresie przekazał Wojskowemu Sądowi Okręgowemu do poznego rozpoznania.

W odniesieniu do uniewinnionych Olgierda C., Jacka J. i Roberta B. wyrok SN jest prawomocny i podlega zaskarżeniu wyłącznie w drodze kasacji.

Wyrok ogłoszony w dniu 14 marca br. zapadł po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Wojskowej w dniu 6 i 7 marca apelacji prokuratora Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w P. i obrońcy oskarżonego Andrzeja O. od wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego w W. z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie ostrzału afgańskiej wioski Nangar Khel w dniu 16 sierpnia 2007 r.

Wojskowy Sąd Okręgowy zaskarzonym wyrokiem z 1 czerwca 2011 r. uniewinnił siedmiu oskarżonych w tej sprawie żołnierzy od zarzucanych im czynów.

Prokurator zaskarżył wyrok I instancji w całości, na niekorzyść wszystkich oskarżonych. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucał: błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, obrazę przepisów prawa materialnego i postępowania karnego mających wpływ na treść orzeczenia i wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Wojskowemu Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

Obrońca oskarżonego Andrzeja O. zaskarżył wyrok I instancji wyłącznie w części dotyczącej podstawy uniewinnienia.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 października 2012 r., godz. 13:55
Przejdź do początku