Komunikaty o sprawach

Komunikat Przewodniczącego Wydziału I Izby Dyscyplinarnej

9 stycznia 2019 r.

​I DSP 1/18

Komunikat
Przewodniczącego Wydziału Pierwszego Izby Dyscyplinarnej

​Uprzejmie informuję, że w sprawie z powództwa Kamila Michała Zaradkiewicza o nakazanie dopuszczenia do wykonywania funkcji orzeczniczych sędziego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia procesowego, postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2018 roku, sygn. akt I DSP 1/18, częściowo uwzględniono wniosek w przedmiocie zabezpieczenia na czas trwania postępowania powództwa Kamila Michała Zaradkiewicza przeciwko Sądowi Najwyższemu (o nakazanie dopuszczenia do wykonania funkcji orzeczniczych sędziego) w ten sposób, że zobowiązano: Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej do wyznaczania powoda Kamila Michała Zaradkiewicza do składów orzekających (w tym, jako sędziego sprawozdawcę), przydzielenia powodowi asystenta sędziego; zobowiązano również Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, do zapewnienia przestrzegania przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej obowiązku wyznaczania do udziału w składach orzekających.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone w zastępstwie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 28 grudnia 2018 r. Do chwili obecnej zażalenie to nie zostało rozpoznane.

p.o. Przewodniczącego Wydziału I
Jacek Wygoda
Sędzia Sądu Najwyższego

I-DSP-0001_18_p.pdfUzasadnienie postanowienia SN z dnia 20 grudnia 2018 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
9 stycznia 2019 r., godz. 15:03
Przejdź do początku