Komunikaty o sprawach

SN oddalił kasację w sprawie drukarza, który odmówił wydruku plakatu dla fundacji LGBT

14 czerwca 2018 r.

​II KK 333/17

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym oddalił kasację Prokuratora Generalnego w sprawie łódzkiego drukarza, który odmówił wydruku materiałów promocyjnych dla fundacji działającej na rzecz środowisk LGBT.

Dzisiejsze orzeczenie oznacza, że w mocy pozostaje wyrok uznający Adama J. za winnego tego, że bez uzasadnionej przyczyny odmówił świadczenia, do którego był zobowiązany (art. 138 k.w.) oraz odstąpił od wymierzenia kary.

Prokurator Generalny w kasacji wnosił o uchylenie wyroków sądów obu instancji i uniewinnienie obwinionego.

W ocenie Sądu Najwyższego sprawa została rozpoznana przez sąd II instancji prawidłowo.

Uzasadniając dzisiejsze orzeczenie sąd zwrócił uwagę, że wolność sumienia i przekonania religijne mogą stanowić uzasadnioną odmowę świadczenia, jednakże każdorazowo konflikt wartości powinien być oceniany w kontekście i realiach konkretnej sprawy.

- Kiedy przekonania religijne pozostają w oczywistej sprzeczności z cechami i charakterem usługi, to wolno odmówić wykonania takiego świadczenia, nawet jeśli pozostaje to w konflikcie z innymi wartościami, w tym także konstytucyjnymi, takimi jak zakaz dyskryminacji. Natomiast odmowy nie mogą uzasadniać indywidualne przymioty osób, na rzecz których ta usługa ma być wykonana, np. wyznanie religijne, manifestowane poglądy czy preferencje seksualne – uzasadniał sędzia sprawozdawca.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że w tej konkretnej sprawie obwiniony drukarz, odmawiając świadczenia motywowany swoimi przekonaniami nie miał uzasadnionej przyczyny. Jego działanie miało charakter wyłącznie odtwórczy i wiązało się z wykonywaniem czynności czysto technicznych.

Sąd zwrócił również uwagę, że roll up był reklamą fundacji zawierającą jej logotyp. Treści na nim zawarte nie promowały zachowań, które mogłyby być sprzeczne z wartościami i kanonami wiary katolickiej.

W ocenie sądu odmowa świadczenia byłaby uzasadniona na przykład wtedy, gdyby usługa polegała na stworzeniu konkretnego dzieła, które wywołałoby konflikt wartości artysty, a nie jeśli usługa polega na wykonaniu zwykłych czynności technicznych.

Uzasadniając wyrok, sędzia sprawozdawca przytoczył również m.in. treść Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCZ) oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego, który w punkcie 2357 stwierdza, że osoby homoseksualne „powinny być traktowane z szacunkiem, współczuciem i delikatnością” oraz, że „powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji.”

Dzisiejsze postanowienie jest ostateczne i dalszemu zaskarżeniu nie podlega.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Raczkowska Agata
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 czerwca 2018 r., godz. 15:51
Przejdź do początku