Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy nie odniósł się do wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie M. Kamińskiego i b. szefów CBA

24 stycznia 2018 r.

II KK 313/16​

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym (24.01), ze względów formalnych nie odniósł się do wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania kasacyjnego w sprawie Mariusza Kamińskiego i b. szefów CBA. Kwestię tę będzie badał skład Sadu Najwyższego właściwy do rozpoznania samej kasacji.

W uzasadnieniu dzisiejszego postanowienia Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że podejmowanie decyzji w przedmiocie dalszego toku postępowania związane jest z rozpoznaniem sprawy i pozostaje w wyłącznej kompetencji tego składu Sądu Najwyższego, który został wyznaczony do rozpoznania kasacji.

Możliwość przekazywania zagadnień incydentalnych do rozstrzygnięcia innemu składowi Sądu jest ograniczona wyłącznie do kwestii, które nie determinują biegu postępowania ani też nie przesądzają treści zapadających w tym postępowaniu rozstrzygnięć. Odmienna interpretacja pozwalałaby na wpływanie na bieg postępowania wbrew woli składu właściwego do merytorycznego rozpoznania sprawy.

Dzisiejsze posiedzenie oraz skład Sądu, zostały wyznaczone zgodnie z przyjętym automatycznym algorytmem przydzielania spraw w Sądzie Najwyższym. Jednocześnie jednak skład ten nie został wyznaczony do rozpoznania samej kasacji. Z tego też powodu Sąd Najwyższy uznał, że właściwym do rozpoznania kwestii dotyczących zawieszenia i dalszego biegu postępowania jest skład pierwotnie wyznaczony do rozpoznania kasacji w tym postępowaniu.

II_KK_0313-16-5.pdfUzasadnienie postanowienia SN z dnia 24 stycznia 2018 r.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 stycznia 2018 r., godz. 15:42
Przejdź do początku