Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie "Czy posiedzenia sądu karnego są jawne zewnętrznie"?

28 marca 2012 r.
​I KZP 26/11

W dniu 28 marca br. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej rozpoznał zagadnienie prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa SN dotyczące jawności posiedzeń sądu karnego i uchwalił udzielić następujacej odpowiedzi:

  1. W postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd "rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę" w rozumieniu art. 42 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
  2. Pojęcie "sprawa", interpretowane przy uwzględnieniu treści art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oznacza sprawę w zakresie głównego przedmiotu postępowania, a także kwestii incydentalnej, która związana jest z możliwą ingerencją w sferę podstawowych praw zagwarantowanych przepisami Konstytucji.
  3. Wyłączenie jawności posiedzenia, na którym sąd rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę, dopuszczalne jest jedynie w wypadku przewidzianym w ustawie (art. 42 § 3 u.s.p.).​

I-KZP-0026_11.pdfUzasadnienie uchwały z dnia 28 marca 2012 r.

 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 listopada 2013 r., godz. 10:39
Przejdź do początku