Komunikaty o sprawach

SN oddalił kasację obrońcy Czesława K. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego

31 marca 2016 r.

II KK 313/15​

Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym (31.03) po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Karnej postanowił oddalić kasację obrońcy Czesława K. skazanego na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu w sprawie wprowadzenia stanu wojennego przez władze PRL w grudniu 1981 r.

Kasację wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 15 czerwca 2015 r., którym sąd ten utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Sąd Okręgowy w styczniu 2012 r. skazał Czesława K. na karę 2 lat pozbawienia wolności i warunkowo zawiesił jej wykonanie na 5 lat. Wyrok zapadł w procesie oskarżonych przez IPN o udział w "związku przestępczym o charakterze zbrojnym", który na najwyższych szczeblach władzy PRL przygotowywał stan wojenny.

Rozpoznając sprawę Sąd Najwyższy podkreślił, że w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania podstawą kasacji mogą być wyłącznie bezwzględne przyczyny odwoławcze.

Pierwszy z podnoszonych zarzutów dotyczył bezwzględnej przyczyny odwoławczej polegającej na wydaniu w tej sprawie orzeczenia przez sąd powszechny w sytuacji, w której w inkryminowanym okresie skazany był żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, wobec czego sądem właściwym do rozpoznania winien być sąd wojskowy. Drugi zarzut dotyczył prowadzenia postępowania, pomimo iż w realiach sprawy zachodziła okoliczność wyłączająca ściganie polegająca na niezdolności Czesława K. do udziału w postępowaniu.

Sąd Najwyższy obydwa zarzuty podnoszone przez obrońcę w kasacji uznał za niezasadne i z tego względu postanowił kasację oddalić.

Dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego dalszemu zaskarżeniu nie podlega.

 

 
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
31 marca 2016 r., godz. 15:01
Przejdź do początku