Komunikaty o sprawach

Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozprawy, na której rozpozna kasacje w sprawie b. szefów CBA

14 grudnia 2016 r.

​II KK 313/16

​Sąd Najwyższy w dniu 7 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Karnej rozpozna kasacje wniesione przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w sprawie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu br. uchylił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 30 marca 2015 r. i umorzył postepowanie karne na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., w związku z ułaskawieniem oskarżonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 r.

Kasacje w sprawie wnieśli pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych.
W trzech kasacjach, które wpłynęły do Sądu Najwyższego podniesiono zarzuty rażącej obrazy m.in. przepisów Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz kodeksu postępowania karnego.

Pełnomocnicy zgłosili różne wnioski - o uchylenie zaskarżonego wyroku, przekazanie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym oraz o umorzenie postępowania.
W indywidualnych odpowiedziach na poszczególne kasacje prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o ich oddalenie jako oczywiście bezzasadnych.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Michałowski
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 grudnia 2016 r., godz. 16:33
Przejdź do początku