Zagadnienia prawne

I NZP 5/22

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 8 grudnia 2022 r.

1. Czy dopuszczalne jest rozpoznawanie w trybie art. 41 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. z 2022 r., poz. 1375) sformułowanego przez stronę wniosku o wyłączenie sędziego z powołaniem się na zaistnienie okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności, jeżeli sędzia objęty wnioskiem nie został wyznaczony do rozpoznania danej sprawy?

2. Czy dopuszczalne jest rozpoznawanie w trybie art. 41 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. z 2022 r., poz. 1375), sformułowanego przez stronę wniosku o wyłączenie sędziego wyznaczonego do orzekania w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziego?

Postanowienie SN z dnia 8 grudnia 2022 r. z uzasadnieniem (sygn. akt I NWW 127/22)

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
8 lutego 2023 r., godz. 10:50
Przejdź do początku