Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
19.04.2021
-
-
20.04.2021
-
21.04.2021
22.04.2021
23.04.2021
-
-
-
26.04.2021
-
-
-
-
27.04.2021
-
28.04.2021
-
29.04.2021
-
30.04.2021
-
-
-
05.05.2021
-
06.05.2021
-
-
07.05.2021
-
-
-
-
10.05.2021
-
-
-
-
11.05.2021
-
-
12.05.2021
-
-
13.05.2021
-
-
14.05.2021
-
-
-
17.05.2021
-
-
-
18.05.2021
-
-
19.05.2021
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na kwiecień

(stan na dzień 19 kwietnia 2021 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 139 razy, w tym:
  • 17 razy na rozprawie
  • 3 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 20 razy, w tym:
  • 7 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 194 razy, w tym:
  • 24 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 29 razy, w tym:
  • 6 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 13 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Przejdź do początku