Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
26.10.2021
27.10.2021
28.10.2021
-
29.10.2021
-
-
-
-
03.11.2021
-
04.11.2021
-
-
05.11.2021
-
-
-
-
09.11.2021
-
-
10.11.2021
-
-
15.11.2021
-
-
-
16.11.2021
17.11.2021
18.11.2021
19.11.2021
-
-
-
23.11.2021
-
24.11.2021
25.11.2021
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na październik

(stan na dzień 25 października 2021 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 190 razy, w tym:
  • 9 razy na rozprawie
  • 6 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 22 razy, w tym:
  • 10 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 215 razy, w tym:
  • 22 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 47 razy, w tym:
  • 1 raz na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 11 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
  • 3 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku