Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
11.05.2021
-
-
12.05.2021
-
13.05.2021
-
14.05.2021
-
-
-
17.05.2021
-
-
-
18.05.2021
-
-
19.05.2021
-
20.05.2021
-
25.05.2021
-
-
26.05.2021
-
27.05.2021
-
28.05.2021
-
-
-
31.05.2021
-
-
-
01.06.2021
-
-
-
02.06.2021
-
-
-
-
08.06.2021
-
-
09.06.2021
-
10.06.2021
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na maj

(stan na dzień 10 maja 2021 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 117 razy, w tym:
  • 16 razy na rozprawie
  • 5 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 11 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 109 razy, w tym:
  • 21 razy na rozprawie
  • 2 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 43 razy, w tym:
  • 5 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 15 razy, w tym:
  • 4 razy na rozprawie
  • 1 raz w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Przejdź do początku