Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)

Wokandy Sądu Najwyższego (plan na 30 dni)
Data Izba Cywilna Izba Karna Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Izba Dyscyplinarna
03.08.2021
-
-
-
04.08.2021
-
-
-
05.08.2021
-
-
06.08.2021
-
-
-
-
10.08.2021
-
-
-
-
11.08.2021
-
-
12.08.2021
-
-
-
-
18.08.2021
-
-
-
-
19.08.2021
-
-
-
-
24.08.2021
-
-
-
-
25.08.2021
-
26.08.2021
-
-
27.08.2021
-
-
-
-

Wykaz rozpraw, posiedzeń i posiedzeń niejawnych wyznaczonych na lipiec

(stan na dzień 30 lipca 2021 r., liczby mogą ulec zmianie)
Izba Cywilna
Sąd Najwyższy zbierze się 147 razy, w tym:
  • 15 razy na rozprawie
  • 6 razy w celu rozpoznania zagadnień prawnych
Izba Dyscyplinarna
Sąd Najwyższy zbierze się 24 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Izba Karna
Sąd Najwyższy zbierze się 204 razy, w tym:
  • 15 razy na rozprawie
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Sąd Najwyższy zbierze się 34 razy, w tym:
  • 2 razy na rozprawie
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sąd Najwyższy zbierze się 9 razy
Przejdź do początku