Złożenie wieńców na grobach Pierwszych Prezesów SN okresu II Rzeczypospolitej - Warszawa

Pamiętając o wielkich prezesach okresu II Rzeczypospolitej w dniu 5 września br. Pierwszy Prezes, Prezesi, przedstawiciele sędziów i pracowników Sądu Najwyższego złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach:

·        Franciszka NOWODWORSKIEGO, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 1922-1924,

·        Leona SUPIŃSKIEGO, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 1929-1939,

na Starych Powązkach w Warszawie.

 
Następnie odwiedzono grób Stanisława DĄBROWSKIEGO, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 2010-2014, na Cmentarzu Powązkowskim (Wojskowym) składając wieniec i zapalając znicze.
 
Przy tej okazji wyrażamy wdzięczność Społecznemu Komitetowi Opieki Nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa i Panu Przewodniczącemu Posłowi Marcinowi Święcickiemu, za wykonaną renowację nagrobka Franciszka Nowodworskiego.

Złożenie wieńców na grobie Pierwszego Prezesa SN okresu II Rzeczypospolitej - Poznań

W dniu 8 września br. delegacja Sądu Najwyższego: Prezesi kierujący Izbami Cywilną i Wojskową, przedstawiciele sędziów i pracowników Sądu Najwyższego złożyła wieniec i zapaliła znicze na grobie Władysława SEYDY, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w latach 1924-1929, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

Kwiaty na grobie złożyli uczestniczący w tej uroczystości Prezesi: Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Wojskowego Sądu Okręgowego  w Poznaniu.
 
W tym miejscu wyrażamy wdzięczność Zarządowi Zieleni Miejskiej w Poznaniu za włączenie do programu prac konserwatorskich i odnowienie nagrobka Prezesa Władysława Seydy.

Przejdź do początku