Pomiń hierarchię stronSąd NajwyższyJubileusz 100 lecia SNUroczystosci_Jubileuszowe_Zamek_Krolewski_Warszawa Wydrukuj stronę

Uroczystości Jubileuszowe na Zamku Królewskim w Warszawie 28 września 2017 r.

Dnia 28 września 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się druga część uroczystych obchodów Jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego.

W uroczystościach udział wzięli: byli Prezydenci RP Pan Aleksander Kwaśniewski i Pan Bronisław Komorowski, były Premier Pan Włodzimierz Cimoszewicz, przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, korporacji zawodów prawniczych, sądów, wyższych uczeni, organizacji i stowarzyszeń, a także sędziowie i pracownicy Sądu Najwyższego.

Gościliśmy również przedstawicieli organizacji i instytucji międzynarodowych:
·         Panią Nurię Diaz Abad, Prezesa Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa,
·         Pana Pritt Pikamäe, Prezesa Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, Prezesa Sądu Najwyższego Estonii,
·         Pana Nilsa Engstad, Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich,
·         Pana Marka Safjana, Sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
·         Pana Piotra Hofmańskiego, Sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.
 
Uroczystości na Zamku poprzedziła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, koncelebrowana przez Metropolitę Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, która stanowiła symboliczne nawiązanie do wydarzeń sprzed stu lat, kiedy to powołanie sądów królewsko-polskich z Sądem Najwyższym na czele poprzedziło uroczyste Nabożeństwo w Kościele Katedralnym Św. Jana pod przewodnictwem ówczesnego Metropolity kardynała Aleksandra Kakowskiego.
 
Następnie uroczystości przeniosły się do Zamku Królewskiego, gdzie wystąpienie otwierające spotkanie wygłosiła profesor Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
 
 
Dla przypomnienia uczestnikom uroczystości atmosfery tamtych wydarzeń, aktor Olgierd Łukaszewicz odczytał fragmenty przemówień wygłoszonych w dniu 1 września 1917 r. w Pałacu Rzeczypospolitej podczas aktu otwarcia sądów królewsko-polskich przez: dyrektora Departamentu Sprawiedliwości Stanisława Bukowieckiego; wicedyrektora Departamentu Sprawiedliwości Wacława Makowskiego, a także przemówienia wygłoszonego w dniu 14 grudnia 1917 r. podczas pierwszego posiedzenia publicznego królewsko-polskiego Sądu Najwyższego przez Pierwszego Prezesa tego Sądu Stanisława Pomian-Srzednickiego.
 
List od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Halina Szymańska, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Następnie głos zabrali dostojni goście: Małgorzata Kidawa Błońska, Wicemarszałek Sejmu; Barbara Dolniak, Wicemarszałek Sejmu; Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Senatu; Priit Pikamäe, Prezes Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej oraz Prezes Sądu Najwyższego Estonii; Nuria Diaz Abad, Prezes Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa; prof. dr hab. Marek Safjan, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, który odczytał List od Koena Lenaertsa Prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE; prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli; prof. UW dr hab. Leszek Bosek, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia; Sławomir Pałka, przedstawiciel KRS, Sędzia Sądu Rejonowego w Oławie; Jerzy Turzewski, Członek Związku Powstańców Warszawskich. 
 
Dr. hab. Robert Jastrzębski wygłosił wykład, w którym przedstawił genezę, a także organizację i działalność Sądu Najwyższego na przestrzeni minionego wieku. W kolejnym wystąpieniu, dr. hab Ryszard Piotrowski omówił rolę jaką odgrywają sądy najwyższe w ustroju demokratycznym.
 
Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień profesor Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, wręczyła przybyłym gościom okolicznościowe medale pamiątkowe oraz księgi wydane z okazji Jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego i sądownictwa powszechnego.
 
Uroczystości z okazji 100-lecia Sądu Najwyższego na Zamku Królewskim zakończył recital fortepianowy w wykonaniu Janusza Olejniczaka.
 

 

Źródło Sąd Najwyższy, Fot. ​Bogdan Sarwiński

Przejdź do początku