Wprowadzenie

 

Szanowni Państwo!
 
W roku 2017 przypada 100 rocznica utworzenia jeszcze na terenie Królestwa Polskiego – Sądu Najwyższego, który stanął na czele tworzonych sądów królewsko-polskich.
 
Z dumą przypominamy, że Sąd Najwyższy został utworzony 1 września 1917 r., na ponad rok przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości.
 
To w Pałacu Rzeczypospolitej odbyła się uroczystość otwarcia Sądu Najwyższego. Odebrano wówczas przyrzeczenia od sędziów i urzędników, a następnie rozpoczęto czynności urzędowe.
 
Była to pierwsza stała instytucja naszej Ojczyzny, odrodzonej po 123 latach niewoli.
 
To fakt bez precedensu – oto pojawił się organ władzy urządzony i obsadzony w całości przez polskich prawników, przed którym używano wyłącznie polskiego jako języka urzędowego. Zachowując od tej chwili ciągłość swojego istnienia – chociaż brutalnie zerwaną przez wybuch kataklizmu wojennego – stał się zarazem kamieniem węgielnym Rzeczypospolitej, nadzwyczaj sprawnie obejmując swoją jurysdykcją trzy dawne dzielnice zaborcze, na których obowiązywało ogółem aż pięć różnych ustawodawstw. Nie będzie zatem żadną przesadą stwierdzenie, że bez narodzin najwyższej instancji sądowej nie byłoby wolnego i jednolitego Państwa Polskiego.
 
Jesteśmy już w roku jubileuszowym; poprzez wydarzenia, które zaplanowaliśmy w Sądzie Najwyższym będziemy przypominali historię tego okresu, dorobek Sądu oraz ludzi – sędziów i pracowników.
 
Wspomnę o niektórych przedsięwzięciach:
  • zaplanowaliśmy wydanie dwóch publikacji:
  • Księgi zatytułowanej „Prezesi, Sędziowie i Prokuratorzy Sądu Najwyższego 1917-2017” autorstwa dr hab. Arkadiusza Berezy,
  • Suplementu do Księgi Jubileuszowej 90-lecia Sądu Najwyższego 1917-2007 "Historia i współczesność", obejmujący lata 2007-2017, autorstwa sędziego Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza,
  • wystąpiliśmy do Mennicy Państwowej o wybicie okolicznościowego medalu, a także znaczka miniaturki,
  • zwróciliśmy się do Poczty Polskiej o wydrukowanie okazjonalnego znaczka pocztowego upamiętniającego wspomniane wydarzenie,
  • zwróciliśmy się do Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wybicie okolicznościowej monety; z przykrością informuję, iż NBP odmówił.
 
Obchody Jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego odbędą się w dniach:
 
  • 27 września w budynku Sądu Najwyższego; część wewnętrzna z udziałem sędziów i pracowników. Przewidujemy otwarcie okolicznościowej wystawy poświęconej temu wydarzeniu.
  • 28 września na Zamku Królewskim w Warszawie; część oficjalna z udziałem sędziów Sądu Najwyższego, sędziów w stanie spoczynku, pracowników i gości.

 

Uroczystość poprzedzi Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 9.30 (tak jak przed 100-laty).

 

 
 
      prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
      Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 

Przejdź do początku