Aktualności

 • 28 września 2017 r.

  ​​Dnia 28 września na Zamku Królewskim odbyła się druga część uroczystych obchodów 100-lecia Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego. W uroczystościach z okazji Jubileuszu wzięli udział byli Prezydenci RP, przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych, sądów i trybunałów, uczelni wyższych, korporacji zawodów prawniczych, organizacji i stowarzyszeń, a także sędziowie i pracownicy Sądu Najwyższego.

 • 1 września 2017 r.

  ​W dniu 1 września 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się uroczystości poświęcone pamięci Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pana Stanisława Pomian-Srzednickiego w związku z 100 rocznicą powstania Sądu Najwyższego. W uroczystościach wzięli udział: Pierwszy Prezes oraz Prezesi Sądu Najwyższego, przedstawiciele Sędziów i Pracowników Sądu Najwyższego.

 • 10 lutego 2017 r.

  100-lecie_b_pion_70x350.jpg
  Rok 2017 to rok obchodów 100-lecia istnienia Sądu Najwyższego. W 1917 r. po okresie zaborów, jako jeden z pierwszych organów niepodległego państwa polskiego, rozpoczął działanie polski Sąd Najwyższy. Od wczoraj w gmachu Sądu Najwyższego pojawiły się elementy dekoracji przypominające o tym ważnym dla państwa polskiego wydarzeniu. Główne uroczystości związane z tą rocznicą przewidziane są na dni 27-28 września 2017 r.

  Od ponad dwóch lat trwają przygotowania zmierzające do upamiętnienia 100-lecia Sądu. Przygotowywane są między innymi opracowania historyczne omawiające niełatwy czas odrodzenia polskiego sądownictwa i prawodawstwa w warunkach funkcjonowania trzech różnych systemów prawnych państw zaborczych. Przedmiotem badań jest także dalsza historia funkcjonowania Sądu Najwyższego, poddane ocenom będą zarówno wydarzenia budzące szacunek, jak i te postępowania i orzeczenia, które chluby Sądowi nie przynoszą.

  Jednym z elementów obchodów miało być wydanie monety upamiętniającej 100 lat funkcjonowania polskiego Sądu Najwyższego. Mimo wcześniejszych zapewnień Narodowego Banku Polskiego o przychylności w tej kwestii, ostatnio spotkaliśmy się z odmową wydania monety. Przeglądając obszerną ofertę monet wybijanych corocznie dla upamiętnienia różnych osób i zdarzeń (w 2017 r. NBP planuje wydanie 22 monet okolicznościowych), ze zdziwieniem i żalem odnotować trzeba, że tak ważny w życiu narodu i polskiej państwowości jubileusz nie wydał się dla Narodowego Banku Polskiego dostatecznie doniosły.

  Michał Laskowski
  Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
Przejdź do początku