e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 216021
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 75/19
II Ca 631/18 - postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r. - Sąd Okręgowy w Poznaniu
2 października 2019 r.
zagadnienie prawne
"Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela konsumentowi - ubezpieczającemu na podstawie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w związku z rozwiązaniem umowy przez ubezpieczającego przed upływem terminu, na który umowa została zawarta (tj. przed upływem okresu ubezpieczenia), które w umowie nosi miano świadczenia wykupu i które stanowi określony w umowie procent środków zgromadzonych przez ubezpieczającego na prowadzonym dla niego rachunku, jest świadczeniem głównym umowy w rozumieniu art. 385 (1) § 1 zdanie drugie k.c.?"
Sąd Okręgowy w Poznaniu
wydano orzeczenie formalne
(wartość nadano w dniu 17 lipca 2020 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 17 lipca 2020 r.)
tak
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
17 lipca 2020 r., godz. 16:02
Przejdź do początku