e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 217794
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

V CSKP 48/21
IV Ca 661/18 - postanowienie z dnia 6 lutego 2019 r. - Sąd Okręgowy w Katowicach
1 stycznia 2021 r.
skarga kasacyjna
wydano orzeczenie merytoryczne
(wartość nadano w dniu 26 maja 2021 r.)
uchylono zaskarżone orzeczenie
(wartość nadano w dniu 26 maja 2021 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 maja 2021 r., godz. 12:08
Przejdź do początku