e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 216388
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 27/20
III Ca 1548/18 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2020 r. - Sąd Okręgowy w Gliwicach
30 marca 2020 r.
zagadnienie prawne
"Czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas, w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie na podstawie art. 23 k.c. w zw. z art. 24 k.c. i art. 448 k.c.?"
Sąd Okręgowy w Gliwicach
skierowana na rozprawę na 28 maja 2021 r.
(wartość nadano w dniu 14 maja 2021 r.)
nie
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 maja 2021 r., godz. 12:05
Przejdź do początku