e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 217794
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

I NSNc 156/20
II Ca 1245/16 - wyrok z dnia 31 marca 2017 r. - Sąd Okręgowy w Szczecinie
27 listopada 2020 r.
wydano orzeczenie merytoryczne
(wartość nadano w dniu 5 maja 2021 r.)
oddalono
(wartość nadano w dniu 5 maja 2021 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 maja 2021 r., godz. 12:04
Przejdź do początku