e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 219613
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

I KZP 12/20
WZF.7060.215.2018.ST - wniosek z dnia 21 listopada 2020 r. - Rzecznik Praw Obywatelskich
21 listopada 2020 r.
zagadnienie prawne
"Czy osoba, która była funkcjonariuszem Wydziału Łączności Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych funkcjonującego w latach 1984-1990 i która na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179) z chwilą rozwiązania Milicji Obywatelskiej stała się policjantem, jest osobą, która pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306)?
Rzecznik Praw Obywatelskich
gotowa do przekazania do archiwum
(wartość nadano w dniu 27 maja 2021 r.)
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano w dniu 26 maja 2021 r.)
tak
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 maja 2021 r., godz. 16:04
Przejdź do początku