e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 253892
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

III CZP 40/22
Izba Cywilna
VI ACa 1006/19 - postanowienie z dnia 15 marca 2021 r. - Sąd Apelacyjny w Warszawie
19 maja 2021 r.
zagadnienie prawne
„Czy w świetle art. 353(1) k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Prawo bankowe - w wersji sprzed nowelizacji ustawą z dn. 29.07.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zgodne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są zapisy umowy i stanowiącego jej część regulaminu, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty (bez odniesienia do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów), która została wskazana, jako właściwa do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości poszczególnych rat kredytu i ich zaliczenia na poczet zobowiązania kredytowego?"
SSN Marcin Krajewski
(sprawa przydzielona 15 lutego 2022 r.)
SSN Mariusz Załucki
SSN Beata Janiszewska
zakreślona/zakończona
udzielono odpowiedzi
(wartość nadano 28 kwietnia 2022 r.)
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 maja 2023 r., godz. 12:31
Przejdź do początku