e-Sprawa (informacje o sprawach sądowych)

Liczba spraw w bazie: 254459
Szukaj informacji o sprawach sądowych

Szczegóły sprawy

I KK 185/20
Izba Karna
II AKa 195/19 - wyrok z dnia 26 lutego 2020 r. - Sąd Apelacyjny w Białymstoku (II K 93/17) II K 93/17 - wyrok z dnia 3 czerwca 2019 r. - Sąd Okręgowy w Suwałkach II Wydział Karny
7 listopada 2020 r.
kasacja
SSN Wiesław Kozielewicz
zakreślona/zakończona
oddalono środek zaskarżenia jako oczywiście bezzasadny
(wartość nadano 2 grudnia 2020 r.)
Orzeczenia niewystępujące w internetowej bazie orzeczeń Sądu Najwyższego są udostępniane przez Referat do spraw dostępu do informacji publicznej.
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 kwietnia 2023 r., godz. 11:19
Przejdź do początku