Zagadnienia prawne

 • BSA-I-4110-4/13

  Pełny skład Sądu Najwyższego
  Data wpływu: 12 listopada 2013 r.
  Data orzeczenia: 28 stycznia 2014 r.

  ​Czy w podjęciu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe, wydanej na podstawie art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.), Minister Sprawiedliwości może być zastąpiony przez sekretarza lub podsekretarza stanu?

  Uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2014 r.

  1. W wydaniu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe na podstawie art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 427 ze zm.) Minister Sprawiedliwości nie może być zastąpiony przez sekretarza ani podsekretarza stanu.

  2. Wykładnia dokonana w uchwale wiąże od chwili jej podjęcia.

  BSA_I_4110_4_13_publ.pdfUzasadnienie uchwały pełnego składu SN i uzasadnienia zdań odrębnych

 • BSA I-4110-5/07

  Pełny skład Sądu Najwyższego
  Data wpływu: 14 sierpnia 2007 r.
  Data orzeczenia: 14 listopada 2007 r.

  ​Czy Minister Sprawiedliwości jest zobowiązany do wykonywania uprawnienia do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków w innym sądzie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) osobiście, czy też może być ono wykonywane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) przez inne osoby?

  Uchwała pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 r.

  Ustawowe uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do delegowania sędziego do pełnienia obowiązków sędziego w innym sądzie (art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) może być w jego zastępstwie (art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199 ze zm.) albo  z jego upoważnienia (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 24, poz. 199 ze zm.)  wykonywane przez sekretarza stanu lub podsekretarza stanu.

  2007.11.14.Uchwala.pelnego.skladu.SN.pdfUzasadnienie uchwały i zdań odrębnych

Przejdź do początku