Zagadnienia prawne

I NOZP 2/19

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 11 lipca 2019 r.
Data orzeczenia: 16 października 2019 r.

Czy w toczącym się przed Sądem Najwyższym postępowaniu odwoławczym od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalne zastosowanie zabezpieczenia, w szczególności obejmującego wstrzymanie wykonalności lub skuteczności zaskarżonej uchwały, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.)?

Postanowienie SN z dnia 10 lipca 2019 r. (sygn. I NO 41/19) 

Dnia 16 października 2019 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
16 października 2019 r., godz. 14:28
Przejdź do początku