Zagadnienia prawne

I NSPZP 1/18

Skład 7 sędziów
Data wpływu: 13 grudnia 2018 r.
Data orzeczenia: 19 grudnia 2019 r.

​Czy w sprawie  o nadanie  klauzuli wykonalności dopuszczalna jest skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 781[1] k.p.c. w związku z art. 1 ust. 3 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy tj  Dz.U. z 2018 r., poz. 75)?

Postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2018 r. 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2019 r.

W sprawie o nadanie klauzuli wykonalności dopuszczalne jest wniesienie skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
19 grudnia 2019 r., godz. 15:05
Przejdź do początku