Organy i jednostki organizacyjne

Joanna Lemańska, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Joanna Lemańska

Dr hab. Joanna Lemańska, sędzia Sądu Najwyższego orzekająca w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 2018 r.), powołana z dniem 26 lutego 2019 r. na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a w lutym 2022 roku powołana przez Prezydenta RP na kolejną kadencję.

Urodziła się 13 maja 1973 r. w Krakowie. W 1997 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i została zatrudniona w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. Ukończyła także Studium Zarządzania i Biznesu przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ. W 2005 r. uzyskała na WPiA UJ stopień doktora nauk prawnych (na podstawie pracy Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym). Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała w 2017 r. (na podstawie pracy Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich). Przez dwie kadencje (2005-2008 i 2008-2012) była Rzecznikiem Dyscyplinarnym Rektora UJ do spraw studentów i doktorantów.

Pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego; naukowo specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną jednostki wobec administracji oraz zagadnień skupiających się wokół zasad ogólnych i aksjologii prawa administracyjnego.

Działalność naukową łączy z praktyką prawniczą. W latach 2003-2018 była radcą prawnym. W ramach prowadzonej kancelarii m.in. świadczyła obsługę prawną na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości w Departamencie Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi (2007-2018) i w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (2010-2011). W latach 2016-2018 Przewodnicząca Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Opracowała wiele ekspertyz prawnych, w tym m.in. w toku procedury legislacyjnej, a także na zlecenie podmiotów publicznych. Wieloletni wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Członek Rady Programowej KSSiP. Opublikowała kilkadziesiąt opracowań naukowych, w tym 2 monografie w formie książkowej.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 czerwca 2022 r., godz. 10:31
Przejdź do początku