Organy i jednostki organizacyjne

Sekretarz Prezesa
Małgorzata Piotrowska

​tel. (22) 530-81-25, fax. (22) 530-90-79

Kierownik Sekretariatu Izby
Katarzyna Madyjak

​tel. (22) 530-81-09, fax. (22) 530-90-79

e-mail: sekretariat_IKNiSP@sn.pl

Wydział I

​Wydział dla rozpatrywania skarg nadzwyczajnych, rozpoznawania protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności wyborów i referendum, innych spraw z zakresu prawa publicznego, w tym spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz spraw, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także skarg dotyczących przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym.

Przewodniczący Wydziału
Adam Redzik, sędzia Sądu Najwyższego
Zastępca przewodniczącego wydziału
Paweł Księżak, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Milena Masiak

​tel. (22) 530-81-08, fax. (22) 530-90-92

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału
Marta Gizińska

​tel. (22) 530-81-32

Przejdź do początku