Organy i jednostki organizacyjne

Nota biograficzna - Michał Laskowski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną

dr Michał Laskowski

IC_Michał_Laskowski_Prezes

Biogram - Michał Laskowski

Urodził się 16 maja 1961 r. w Poznaniu. Tam ukończył II Liceum Ogólnokształcące i prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Po ukończeniu studiów w 1985 r. rozpoczął aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim w roku 1987. Następnie rozpoczął pracę w charakterze asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży. W trakcie pracy został powołany do odbycia rocznej służby wojskowej. Po jej ukończeniu pracował dalej jako asesor w Sądzie Rejonowym w Pile i w Sądzie Rejonowym w Lesznie. W 1990 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego, a w roku 1994 na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Od 1997 r. pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. W roku 2001 został powołany na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W tym samym roku został Prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu, którą to funkcję pełnił do roku 2006. Od 20 stycznia 2010 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Karnej. W latach 2010 – 2016 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Od października 2016 r. do końca kwietnia 2020 r. Rzecznik prasowy Sądu Najwyższego. Z dniem 26 maja 2020 r. powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej. 

W 2018 r.  obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i jest doktorem nauk prawnych. Autor 20 publikacji o charakterze naukowym, w tym wydanej w formie książkowej pracy doktorskiej pt. „Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej”. W przeszłości wykładowca dla aplikantów sądowych, sędziów i prokuratorów oraz radców prawnych. Członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów sędziowskich, członek Komisji Egzaminacyjnej rozpatrującej odwołania od wyników egzaminu adwokackiego.

Jest żonaty, ma troje dorosłych dzieci, mieszka w Poznaniu.
 

​​

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (ms)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 sierpnia 2020 r., godz. 16:00
Przejdź do początku