Organy i jednostki organizacyjne

Sekretariat Prezesa
Katarzyna Czudowska

tel. (22) 530-84-14

Kierownik Sekretariatu Izby
Anna Korzeniecka-Plewka

tel. (22) 530-84-15, fax (22) 530-90-36.​

e-mail: sn@sn.pl​

Wydział I

Wydział dla zagadnień prawnych oraz wniosków o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego w sprawach rozpoznawanych na podstawie Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz dla spraw dyscyplinarnych przedstawicieli zawodów medycznych i rzeczników patentowych,
a także
dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Poznaniu i Wrocławiu oraz dla spraw wojskowych.


Sprawy z okręgu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, które wpłynęły do Wydzialu I do dnia 31
grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
zakończenia.


Przewodniczący Wydziału
Dariusz Świecki, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Joanna Sałachewicz

tel. (22) 530-83-95

fax (22) 530-90-74

Wydział II

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Lublinie i Warszawie.


Sprawy z okręgów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które wpłynęły do Wydzialu II do dnia 31
grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
zakończenia.

Przewodniczący Wydziału
Waldemar Płóciennik, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
​Helena Niewiadomska

tel. (22) 530-84-21

fax (22) 530-90-49

Wydział III

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Krakowie, Rzeszowie i Szczecinie.


Sprawy z okręgów Sądów Apelacyjnych w Gdańsku i Lublinie, które wpłynęły do Wydzialu III
do dnia 31 grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
zakończenia.


Przewodniczący Wydziału
Tomasz Artymiuk, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Marta Brylińska

tel. (22) 530-83-85

fax (22) 530-90-73

Wydział IV

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Białymstoku i Katowicach.


Sprawy z okręgów Sqdów Apelacyjnych w: Krakowie i Rzeszowie, które wpłynęły do Wydzialu
IV do dnia 31 grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich zakończenia.


Przewodniczący Wydziału
Wiesław Kozielewicz, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Anna Kowal

tel. (22) 530-83-83

fax (22) 530-90-72

Wydział V

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń, a także innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Gdańsku i Łodzi.


Sprawy z okręgów Sqdów Apelacyjnych w: Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie, które wpłynęły
do Wydzialu V do dnia 31 grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym
Wydziale do ich zakończenia.


Przewodniczący Wydziału
Jarosław Matras, sędzia Sądu Najwyższego
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Ewa Oziębła

tel. (22) 530-83-81

fax (22) 530-90-71

Sędziowie

 • Tomasz Artymiuk
 • dr Jacek Błaszczyk
 • dr hab. Antoni Bojańczyk, prof. UW
 • Małgorzata Gierszon
 • Jerzy Grubba
 • dr Dariusz Kala
 • Kazimierz Klugiewicz
 • dr Paweł Kołodziejski
 • Wiesław Kozielewicz
 • dr Michał Laskowski
 • Rafał Malarski
 • Jarosław Matras
 • Piotr Mirek
 • Marek Motuk
 • Marek Pietruszyński
 • Waldemar Płóciennik
 • Zbigniew Puszkarski
 • Andrzej Siuchniński
 • dr Marek Siwek
 • Barbara Skoczkowska
 • Andrzej Stępka
 • dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ
 • Andrzej Tomczyk
 • dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
 • Eugeniusz Wildowicz
 • prof. dr hab. Paweł Wiliński
 • prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel
 • dr hab. Igor Zgoliński
Przejdź do początku