Organy i jednostki organizacyjne

Izba Karna Wydział II

Wydział dla spraw z nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wznowienia postępowania i skarg na wyrok sądu odwoławczego) oraz zażaleń i innych spraw określonych w ustawie (np. wystąpień sądów o przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości) z okręgów Sądów Apelacyjnych w: Lublinie i Warszawie.


Sprawy z okręgów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, które wpłynęły do Wydzialu II do dnia 31
grudnia 2021 r. zostały zarejestrowane i będą prowadzone w tym Wydziale do ich
zakończenia.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (ms)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 stycznia 2022 r., godz. 10:01
Przejdź do początku