Wydarzenia

Nieprawdziwe informacje dotyczące przebiegu rozprawy przez Sądem Najwyższym na portalu Prawo.pl

25 stycznia 2022 r.

W dniu 20 stycznia 2022 r. na portalu Prawo.pl został opublikowany artykuł red. Katarzyny Żaczkiewicz-Zborskiej pt. „Izba Dyscyplinarna karze adwokata choć nie ma wymogu zaświadczenia od lekarza sądowego”. Wśród szeregu innych nieścisłości zawiera on nieprawdziwe informacje na temat podstaw wymierzenia w trakcie rozprawy pieniężnej kary porządkowej osobie, która nie stawiła się wezwana w charakterze świadka.

Pomimo interwencji ze strony Sądu Najwyższego, redakcja nie skorygowała błędnej relacji z przebiegu rozprawy w sprawie I DSK 2/21 w dniu 19 stycznia br.

Jak wynika z akt sprawy, świadek, który nie stawił się po raz czwarty, w dniu rozprawy i około godziny, na którą został wezwany, przesłał pocztą elektroniczną fotografie dokumentów mających stanowić usprawiedliwienie jego nieobecności. Wśród nich znajdowało się zaświadczenie lekarskie wskazujące na chorobę wezwanego, lecz bez wzmianki o niemożności uczestniczenia w rozprawie i złożenia zeznań. Sąd uznał nieobecność świadka za nieusprawiedliwioną, a jego postepowanie za lekceważące. Wziął przy tym pod uwagę, że wezwany jest czynnym adwokatem, a więc osobą mającą świadomość znaczenia prawidłowego usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie. Został on ukarany pieniężną karą porządkową w wysokości 2800 zł.

Nakładając powyższy środek sąd nie kierował się faktem, iż przesłane zaświadczenie lekarskie nie zostało wydane przez lekarza sądowego, co jest wyraźnie wskazane w uzasadnieniu postanowienia w tej kwestii. Postanowienie zostało odczytane przez sędziego Przewodniczącego, dzięki czemu obecna na sali rozpraw autorka artykułu nie mogła mieć wątpliwości co do rzeczywistych motywów podjętych decyzji. Wynikało z niego wyraźnie, że sąd ma świadomość obowiązywania przepisów, w oparciu o które nie jest konieczne przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza sądowego.

Publikujemy fragment protokołu zawierający postanowienie oraz pełen protokół z rozprawy.

postanowienie-covid.jpg

Protokół z rozprawy w dniu 19 stycznia 2022 r. w sprawie I DSK 2/21

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
25 stycznia 2022 r., godz. 9:46
Przejdź do początku