Wydarzenia

Informacja o budzących zainteresowanie sprawach wyznaczonych na 21 kwietnia 2021 r.

16 kwietnia 2021 r.

Przekazujemy informacje organizacyjne dotyczące budzących duże zainteresowanie spraw wyznaczonych w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz w Izbie Dyscyplinarnej w dniu 21 kwietnia br.

W Sądzie Najwyższym obowiązują zaostrzone zasady bezpieczeństwa regulowane przez Zarządzenie nr 58/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań organizacyjnych związanych ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zostało w ostatnim czasie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemicznej (zob. komunikat). W związku z tym wstęp do siedziby Sądu Najwyższego oraz udział publiczności i mediów w rozprawach i posiedzeniach jawnych został znacznie ograniczony.

1. Rozprawa w sprawie skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego od wyroku w sprawie o ochronę dóbr osobistych (sygn. akt I NSNc 89/20) wyznaczona na 21 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 będzie transmitowana w wyznaczonych pomieszczeniach Sądu Najwyższego.

2. Wniosek prokuratora o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego (sygn. akt I DI 18/21) zostanie rozpoznany na posiedzeniu niejawnym wyznaczonym również na 21 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00. Jeżeli sąd postanowi przeprowadzić posiedzenie lub ogłosić orzeczenie końcowe publicznie, to posiedzenie lub jego część będzie transmitowana w tych samych pomieszczeniach Sądu Najwyższego.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w charakterze publiczności w rozprawie lub jawnej części posiedzenia prosimy o przekazanie prośby o wydanie karty wstępu na adres poczty elektronicznej sn@sn.pl lub telefonicznie do sekretariatu Wydziału I Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych pod numerem 22 530 81 08 lub 22 530 82 79 albo Wydziału I Izby Dyscyplinarnej pod numerem 22 530 81 33 w terminie do 20 kwietnia br. godz. 16:00. W przypadku wyczerpania dostępnych miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość kart wstępu dla przedstawicieli jednego podmiotu może zostać zredukowana.

Prosimy także o zapoznanie się z obowiązującymi w Sądzie Najwyższym rozwiązaniami organizacyjnymi związanymi ze stanem epidemii.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Falkowski Piotr
Czas udostępnienia informacji w BIP:
20 kwietnia 2021 r., godz. 21:22
Przejdź do początku