Wydarzenia

Debata z udziałem prof. Koena Lenaertsa – Prezesa Trybunału Sprawiedliwości

3 czerwca 2016 r.

​W dniu 3 czerwca 2016 r. w Sądzie Najwyższym odbyła się organizowana przez Krajową Radę Sądownictwa i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego debata „SYTUACJA SĄDOWNICTWA W POLSCE I W EUROPIE” z udziałem prof. Koena Lenaertsa, Prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Małgorzaty Gersdorf, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i prof. Marka Zirk-Sadowskiego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W debacie uczestniczyli także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz członkowie stowarzyszeń sędziowskich.

Program debaty:

 • „Wzajemne zaufanie pomiędzy sądami krajów Unii Europejskiej” prof. Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 • „Być sędzią”, prof. Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
 • „Nadzór administracyjny Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nad sądami powszechnymi”prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
 • „Relacje pomiędzy sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym”, prof. Marek Zirk-Sadowski, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 • Dyskusja z udziałem:
  - prof. Marka Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  - prof. Macieja Szpunara, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości
    Unii Europejskiej
 • 16:30 – 17:00  Podsumowanie i zamknięcie debaty

Prof. Koen Lenaerts (ur. 1954 r.) – profesor prawa europejskiego na Katholieke Universiteit Leuven (od 1983); referendarz w Trybunale Sprawiedliwości (1984-1985); profesor w Kolegium Europejskim w Brugii (1984-1989); członek palestry (avocat au barreau) w Brukseli (1986-1989); visiting profesor w Harvard Law School (1989); sędzia Sądu Pierwszej Instancji (1989 – 2003); od 7 października 2003 r. sędzia Trybunału Sprawiedliwości; wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości (2012-2015); od 8 października 2015 r. Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

2016.06.03 Wystąpienie Prof. Gersdorf - Debata.pdfWystąpienie prof. Małgorzaty Gersdorf, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
6 czerwca 2016 r., godz. 15:02
Przejdź do początku