Organy i jednostki organizacyjne

Kolegium Sądu Najwyższego - Kadencja 2021-2023 r.

SKŁAD
KOLEGIUM SĄDU NAJWYŻSZEGO
na lata 2021-2023

Przewodniczący Kolegium Sądu Najwyższego:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - dr hab. Małgorzata Manowska

Członkowie Kolegium Sądu Najwyższego:
1. Prezes Sądu Najwyższego - Dariusz Zawistowski - Izba Cywilna 
2. Prezes Sądu Najwyższego - dr hab. Tomasz Przesławski - Izba Dyscyplinarna
3. Prezes Sądu Najwyższego - dr Michał Laskowski - Izba Karna     
4. Prezes Sądu Najwyższego - dr hab. Joanna Lemańska - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych                   
5. Prezes Sądu Najwyższego - Józef  Iwulski - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

6. Sędzia Sądu Najwyższego – Dariusz Dończyk - Izba Cywilna 
7. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Marta Romańska - Izba Cywilna 
8. Sędzia Sądu Najwyższego – Małgorzata Bednarek - Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2018 r.)
9. Sędzia Sądu Najwyższego – dr Konrad Wytrykowski - Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2018 r.)
10. Sędzia Sądu Najwyższego – Tomasz Artymiuk - Izba Karna
11. Sędzia Sądu Najwyższego – Jarosław Matras - Izba Karna
12. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Leszek Bosek - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 09.11.2018 r.)
13. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Tomasz Demendecki - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 11.04.2019 r.)
14. Sędzia Sądu Najwyższego – Bohdan Bieniek - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
15. Sędzia Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Krzysztof Rączka - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zastępcy Członków Kolegium Sądu Najwyższego:
1. Sędzia Sądu Najwyższego – Agnieszka Piotrowska - Izba Cywilna 
2. Sędzia Sądu Najwyższego – Jacek Wygoda - Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2018 r.)
3. Sędzia Sądu Najwyższego – Barbara Skoczkowska - Izba Karna
4. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Maria Szczepaniec - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 09.11.2018 r.)
5. Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Piotr Prusinowski - Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
27 stycznia 2021 r., godz. 11:04
Przejdź do początku