Organy i jednostki organizacyjne

Nota biograficzna - Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Józef Iwulski

IP_Iwulski_Jozef_Prezes_SN_small.jpg

Józef Iwulski urodził się 14 marca 1952 r. we Wrocławiu.

Studia prawnicze odbywał w latach 1972–1976 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji sądowej, w latach 1978–1986 był asesorem, a następnie sędzią w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza i dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Orzekał w sprawach rodzinnych, karnych i cywilnych oraz pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału cywilnego.

W okresie od 1986 do 1990 r. był sędzią Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, od marca 1990 r. wiceprezesem tego Sądu. Był wizytatorem do spraw pracy oraz orzekał w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od 1 lipca 1990 r. jest sędzią Sądu Najwyższego i orzeka w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Od 2014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Wydziału III tej Izby.

Z dniem 18 sierpnia 2016 r. został powołany na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracami Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

W latach 1980–1981 był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Brał czynny udział w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”.

W okresie dwóch kadencji w latach 1994–2002 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, od 1998 r. jej wiceprzewodniczącym.

Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeń społecznych i prawie cywilnym procesowym. W tych dziedzinach jest współautorem kilku komentarzy, m.in. komentarza do Kodeksu pracy, Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz autorem kilkudziesięciu opracowań, artykułów i glos.

W 2002 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Szmurło Mariusz (msz)
Czas udostępnienia informacji w BIP:
7 sierpnia 2019 r., godz. 15:24
Przejdź do początku