Organy i jednostki organizacyjne

Piotr Prusinowski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

dr hab. Piotr Prusinowski

Dr hab. Piotr Prusinowski, sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 2016 r.), powołany z dniem 2 września 2021 r. przez Prezydenta RP na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

Urodził się 3 sierpnia 1970 r. w Olsztynie. W mieście tym ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Od 1981 r. należał do harcerstwa. Działał w Szczepie 37 Olsztyńskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Płomienie" - środowisku, które należało do Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, a po jego rozwiązaniu weszło w skład niezależnego nurtu harcerskiego.  Po utworzeniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej pełnił funkcję komendanta hufca, a następnie był instruktorem – w stopniu harcmistrza - Referatu Wschód ZHR, zakładał i organizował polskie harcerstwo w Wilnie i we Lwowie (1993-1996). Posiada najwyższy stopień harcerski - Harcerza Rzeczypospolitej.

W 1994 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie rozpoczął aplikację sądową. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekał jako asesor – najpierw w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie (1996), a następnie w Sądzie Rejonowym w Olsztynie (1997).  W 1998 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie. W sądzie tym pełnił obowiązki przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (2001-2003) i wiceprezesa (2004).

W 2005 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a w 2013 r. na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W 2014 r. przez okres trzech miesięcy orzekał w Sądzie Najwyższym w ramach delegacji.

Poza działalnością orzeczniczą, od 1998 r. wykładowca akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego). W 2007 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego nadała mu stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Zatrudnienie pracownicze a świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych – w świetle prawa pracy i prawa wykroczeń. W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (prawa pracy).

Autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, komentarzy do Kodeksu pracy, glos i artykułów. Od 2012 r. stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zasiada w Radzie Naukowej periodyku Praca i Zabezpieczenie Społeczne i Redakcji Orzecznictwa Sądów Polskich.

Prywatnie: żonaty, ma dwoje dzieci, mieszka w małej miejscowości pod Olsztynem.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 kwietnia 2022 r., godz. 11:11
Przejdź do początku