Organy i jednostki organizacyjne

Joanna Misztal-Konecka, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Cywilnej

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

SSN Joanna Misztal-Konecka.jpg

Prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka, sędzia Sądu Najwyższego orzekająca w Izbie Cywilnej (od 2018 r.), powołana z dniem 30 września 2021 r. na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej. Profesor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym oraz w prawie rzymskim.

Urodziła się 31 lipca 1976 r. w Lublinie. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze (2000) i historyczne (2001). 

W latach 2000-2003 odbyła aplikację sądową etatową zakończoną egzaminem sędziowskim złożonym z najlepszym wynikiem w apelacji lubelskiej. W latach 2003-2007 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie (2007-2010), Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego tego Sądu (2011-2016). W latach 2016-2018 r. sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekająca w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym, a także w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie (2017-2018).

W 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 2012 r. - doktora habilitowanego nauk prawnych, zaś w 2020 r. - tytuł profesora. Od 2005 r. zatrudniona na KUL, od 2020 r. na stanowisku profesora. Od 2012 r. jest Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych KUL.

Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Hiszpanii, we Włoszech i Gruzji.

Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Redaktor naczelny Studiów Prawniczych KUL, członek Rady Naukowej Journal of Modern Science.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Brzózka Maciej
Czas udostępnienia informacji w BIP:
24 marca 2022 r., godz. 11:21
Przejdź do początku