Organy i jednostki organizacyjne

Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną

prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka

SSN Joanna Misztal-Konecka.jpg

Joanna Misztal-Konecka


sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, profesor nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym procesowym i materialnym oraz w prawie rzymskim.

Na stanowisko Prezesa kierującego pracą Izby Cywilnej została powołana 30 września 2021 r.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze (2000) i historyczne (2001). 

W latach 2000-2003 odbyła aplikację sądową etatową zakończoną egzaminem sędziowskim złożonym z najlepszym wynikiem w apelacji lubelskiej. W latach 2003-2007 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie (2007-2010), Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przewodnicząca I Wydziału Cywilnego tego Sądu (2011-2016). W latach 2016-2018 r. sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, orzekająca w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym, a także w ramach delegacji w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Lublinie (2017-2018). Od 2018 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Cywilnej.

W 2005 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, zaś w 2020 r. – tytuł profesora. Od 2005 r. zatrudniona na KUL, od 2020 r. na stanowisku profesora. Od 2012 r. jest Kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych KUL.

Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Hiszpanii, we Włoszech i w Gruzji.

Członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA), Komisji Prawniczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Redaktor naczelny Studiów Prawniczych KUL, członek Rady Naukowej Journal of Modern Science.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator BIP
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 stycznia 2022 r., godz. 12:33
Przejdź do początku