Organy i jednostki organizacyjne

Izba Cywilna

Do właściwości Izby Cywilnej należą sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, a także sprawy dotyczące rejestracji przedsiębiorców i rejestracji zastawów.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Rębacz Przemysław
Czas udostępnienia informacji w BIP:
3 kwietnia 2018 r., godz. 14:28
Przejdź do początku