Nota biograficzna - Dariusz Czajkowski

Dariusz Czajkowski

Dariusz Czajkowski, ur. 7 lutego 1963 r. w Białymstoku; specjalizuje się w prawie i procesie karnym, uhonorowany tytułem „Sędzia Europejski 2010".

W 1986 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na WPiA UW. W l. 1990-1992 odbył aplikację prokuratorską - z egzaminu końcowego uzyskał ocenę bardzo dobrą. W l. 1993-1997 asesor, a następnie prokurator Prokuratury Rejonowej i Wojewódzkiej w Ostrołęce.

W 1997 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Od 2002 r. sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, gdzie m.in. pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału w III Wydziale Karnym. W 2008 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, gdzie orzekał w II Wydziale Karnym, od 2017 r. pełniąc funkcję Przewodniczącego tego Wydziału.

W l. 2012-2016 wielokrotnie orzekał w Izbie Karnej Sądu Najwyższego jako sędzia delegowany. Jego orzeczenia były publikowane i komentowane.

Jest laureatem tytułu honorowego „Sędzia Europejski 2010" przyznawanym przez Międzynarodową Komisję Prawników. W 2008 r. otrzymał wyróżnienie w tym konkursie.

Od 2016 r. jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej ds. przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego, od 2018 r. wykładowcą w KSSiP. Jest autorem wielu artykułów prasowych o charakterze publicystyczno-prawniczym, zamieszczanych w dzienniku „Rzeczpospolita".

Od 24 października 2018 r. do 20 lutego 2019 r. pełnił obowiązki tymczasowego Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, organizując pracę Izby. Obecnie pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Izby.

Przejdź do początku