Najnowsze orzeczenia

Zawiera również pytania prawne rozpatrywane przez Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych do dnia 3 kwietnia 2018 r.
 • III PZP 6/11

  Skład 7 sędziów
  Data orzeczenia: 17 listopada 2011 r.

  Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony, w której strony nie przewidziały dopuszczalności wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem?​

  III-PZP-0006_11_p.pdfUzasadnienie

  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r.

  Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę zawartą na czas określony, w przypadku gdy strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), przysługują roszczenia określone w art. 59 w związku z art. 56 k.p.

  III-PZP-0006_11.pdfUzasadnienie

  Uchwała zapadła przy 2 zdaniach odrębnych.

Przejdź do początku