Najnowsze orzeczenia

III UZP 3/16

Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 30 marca 2016 r.

Czy prawo do nauczycielskiego świadczenia  kompensacyjnego przysługuje także w razie rozwiązania umowy o pracę na czas określony z upływem czasu, na jaki została zawarta (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, Dz. U. Nr 97, poz. 800 ze zm.)?​

II-UK-0101_15_p.pdfPostanowienie SN z dnia 8 marca 2016 r. (Sygn. II UK 101/15)

​Sąd Najwyższy podstawie art. 219 w związku z art. 391 § 1 i art. 398[21] k.p.c. zarządził połączenie sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygnaturze akt III PZP 1/16.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 kwietnia 2016 r., godz. 14:30
Przejdź do początku