Najnowsze orzeczenia

III PZP 1/15

Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 14 października 2015 r.

Czy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, mający zamiar wypowiedzenia warunków umowy pracownikom, których liczba odpowaiada liczbie pracowników określonej w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z przcownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 roku, nr 90 poz. 844 ze zm.) ma obowiązek stosować procedury określone w przedmiotowej ustawie, a w szczególności w przepisach artykułów: 2, 3, 4 i 6?​

III-PZP-0001_15_p.pdfPostanowienie SN z dnia 22.02.2015 r. (sygn. akt I PZP 7/14).

Dnia 14 października 2015 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
14 października 2015 r., godz. 15:21
Przejdź do początku