Najnowsze orzeczenia

I PZP 2/13

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 3 września 2013 r.

​Czy pracownicy jednoosobowej spółki gminy powstałej przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45 poz. 236) w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego, w stosunku do którego rada gminy przed dniem 30 czerwca 1997 r. dokonała wyboru organizacyjno-prawnej formy, zachowują prawo wyboru swoich przedstawicieli do rady nadzorczej tej spółki, w trybie art. 18 ust. 3 w/w ustawy?

Dnia 3 września 2013 r. Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
4 września 2013 r., godz. 12:01
Przejdź do początku