Najnowsze orzeczenia

I PZP 1/13

Skład 7 sędziów
Data orzeczenia: 26 czerwca 2013 r.

​Czy złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu ( art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) stanowi przeszkodę do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy?

I-PZP-0001_13_p.pdfUzasadnienie postanowienia SN (sygn. akt I PK 227/12)

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r.

Złożenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu (art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
30 stycznia 2014 r., godz. 11:47
Przejdź do początku