Najnowsze orzeczenia

II UZP 2/13

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013 r.

​Czy czynności aplikanta adwokackiego realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (jt.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) wykonywane w celu przygotowania do zawodu adwokata wchodzą - w rozumieniu art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jt.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) - "w zakres" działalności gospodarczej wykonywanej w ramach zawodu adwokata?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe adwokata wykonującego działalność gospodarczą na postawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), także wówczas gdy działalność tę wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony jako aplikant adwokacki (art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń Społecznych).

II-UZP-0002_13.pdfUzasadnienie

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 października 2013 r., godz. 11:04
Przejdź do początku