Najnowsze orzeczenia

II UZP 1/13

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013 r.

​Czy zachodzi nieważność postępowania wynikającą z nienależytego umocowania pełnomocnika spółki akcyjnej (art. 379 pkt 2 kpc) w sytuacji gdy odwołującym się od decyzji stwierdzającej odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest prezes zarządu tejże Spółki, który występuje jednocześnie w sprawie jako reprezentant osoby prawnej (spółki akcyjnej - art. 379 § 1 k.s.h.)?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Członek zarządu spółki akcyjnej odwołujący się od decyzji stwierdzającej jego odpowiedzialność za zaległości składkowe nie może reprezentować tej spółki występującej w sprawie w charakterze zainteresowanej (art. 379 § 1 k.s.h.).

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 października 2013 r., godz. 11:05
Przejdź do początku