Najnowsze orzeczenia

III UZP 7/12

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 7 lutego 2013 r.

Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie - obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - skutkujący przedłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy odpowiednio do wymiaru nie udzielonego czasu wolnego od pracy przewidziany w § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (tekst jedn. Dz. U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.) stanowi okres składkowy przewidziany w art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

III-UZP-0007_12_p.pdfUzasadnienie wniosku

​Sąd Najwyższy postanowił przekazać przedstawione zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
11 lutego 2013 r., godz. 10:24
Przejdź do początku