Najnowsze orzeczenia

II PZP 7/12

Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 18 stycznia 2013 r.

​Czy zawarte w art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27.07.2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) sformułowanie: "i na tych samych zasadach" odnosi się do okresu mianowania, czy też do wszystkich warynków pracy i płacy, do których wskazani w tym przepisie pracownicy nabyli prawo pod rządami ustawy z dnia 12.09.1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385)?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2013 r.

Pracownicy, o których mowa w art. 264 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (jednolity tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), niebędący nauczycielami akademicki, nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przysługującym tym nauczycielom.

Przejdź do bazy orzeczeń

Podmiot udostępniający informację:
Sąd Najwyższy
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michałowski Krzysztof
Czas udostępnienia informacji w BIP:
10 października 2013 r., godz. 10:54
Przejdź do początku